Фінансова звітність ТДВ «СК«Київ Ре»

за 2016 рік

Аудиторський висновок 2016

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2016 рік

Звіт про власний капітал за 2016 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 2016 рік

Звіт про фінансові результати  2016 рік

Примітки 2016

 

 

за 2015 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2015 рік

Звіт про власний капітал за 2015 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 2015 рік

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік

за 2014 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2014 рік

Звіт про власний капітал 2014 рік

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом) 2014 рік

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 2014 рік

2013 рік

Бланс (звіт про фінансовий стан) 2013 рік

Звіт про власний капітал 2013 рік

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом) 2013 рік

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 2013 рік