Страхування від нещасних випадків

Страховим ризиком є нещасний випадок, що призвів до функціонального розладу здоров’я (травми), інвалідності або смерті.

Страховими випадками є: тимчасова втрата працездатності та/або функціональний розлад здоров’я внаслідок нещасного випадку, встановлення інвалідності внаслідок нещасного випадку, смерть внаслідок нещасного випадку.

Страхова сума встановлюється за домовленістю сторін договору страхування. Розмір страхового платежу залежить від страхової суми, професії, виду діяльності, віку, кількості застрахованих, інших факторів.

Страхова виплата здійснюється:

● у разі тимчасової втрати працездатності та/або функціонального розладу здоров’я (травми) внаслідок нещасного випадку – в розмірі певного відсотка від страхової суми в залежності від виду травматичного ушкодження;

● при встановленні інвалідності І групи - 90% страхової суми; ІІ групи - 75% страхової суми; ІІІ групи - 50% страхової суми; у разі смерті - 100 відсотків страхової суми.

 

Ми можемо запропонувати укладання договорів страхування:

● водіїв та пасажирів наземного транспорту (добровільне страхування);

● осіб, які зайняті на виробництві з підвищеним або особливим ризиком;

● студентів, учнів, школярів – при перебуванні у навчальному закладі;

● спортсменів, осіб, які займаються спортом (фітнес-клуби, спортивні заходи);

● на час відпочинку та туризму.