Cтрахування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (обов’язкове)

Страхування здійснюється відповідно до Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та захисту майнових інтересів страхувальників.

Страхувальники - юридичні особи та дієздатні громадяни, що уклали із страховиками договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб під час експлуатації наземного транспортного засобу.

Потерпілі - юридичні та фізичні особи, життю, здоров'ю та/або майну яких заподіяна шкода внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з використанням транспортного засобу.

Особи, відповідальність яких застрахована, - страхувальник та інші особи, які експлуатують забезпечений транспортний засіб на законних підставах.

Власники транспортних засобів - юридичні та фізичні особи, які відповідно до законів України є власниками або законними володільцями (користувачами) наземних транспортних засобів на підставі права власності, права господарського відання, оперативного управління, на основі договору оренди або правомірно експлуатують транспортний засіб на інших законних підставах/

Забезпечений транспортний засіб - транспортний засіб, зазначений у чинному договорі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, за умови його експлуатації особами, відповідальність яких застрахована.

Страховим випадком є подія, внаслідок якої заподіяна шкода третім особам під час дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася за участю забезпеченого транспортного засобу і внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована за договором.

Розміри страхових платежів (внесків, премій) розраховуються страховиками шляхом добутку базового платежу та відповідних коригуючих коефіцієнтів, встановлених чинним законодавством.

Обов'язковий ліміт відповідальності страховика (грошова сума, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування): за шкоду, заподіяну майну потерпілих, становить 50 000 гривень на одного потерпілого; за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих, становить 100 000 гривень на одного потерпілого. Страхове відшкодування завжди зменшується на суму франшизи, передбаченої договором страхування (полісом), крім відшкодування шкоди, заподіяної життю та/або здоров'ю потерпілих.

 

Документи та відомості:

необхідні для оформлення договору (страхового полісу) зі Страхувальником – юридичною особою:

● свідоцтво про реєстрацію підприємства (або іншим чином офіційно заявлені достовірні відомості, а саме: назва організації та код ЄДРПОУ, фактична адреса місцезнаходження із зазначенням поштового індексу, номер контактного телефону);

● свідоцтво про реєстрацію ТЗ (або іншим чином офіційно заявлені достовірні відомості про забезпечений транспортний засіб);

● при укладанні договору щодо ТЗ, що підлягає ОТК – документи, які підтверджують технічну справність ТЗ: протокол перевірки технічного стану, талон про проходження державного технічного огляду тощо.

 

Ми можемо запропонувати:

● знижку (застосування бонусу) до страхового платежу, що враховує безаварійну експлуатацію транспортних засобів;

● зменшення страхового платежу у разі одночасного укладання одним страхувальником п’яти і більше договорів страхування строком на один рік;

● зменшення страхового платежу при страхуванні на визначений період використання транспортного засобу (але не менше як шість календарних місяців).

 

У разі настання страхового випадку Ви можете у будь-який час в будь-якому місці звернутись до нашого представника - спеціалізованої організації з врегулювання страхових випадків на транспорті, яка:

● працює цілодобово по всій території України;

● надає інформаційно-консультаційні послуги;

● може здійснити виклик екстрених служб;

● забезпечує виїзд аварійного комісара на місце пригоди, здійснення огляду ТЗ та ін.