Страхування медичних витрат

Страховим ризиком є певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, а саме: захворювання застрахованої особи, загострення хронічного захворювання, розлад здоров'я застрахованої особи внаслідок нещасного випадку або її смерть внаслідок захворювання або нещасного випадку.

Страховим випадком є здійснення застрахованою особою медичних витрат з оплати вартості медичної допомоги та іншої допомоги у зв’язку з захворюванням застрахованої особи, загостренням хронічного захворювання, розладом здоров'я застрахованої особи внаслідок нещасного випадку або її смертю внаслідок захворювання або нещасного випадку, що сталися під час здійснення застрахованою особою подорожі (поїздки).

Супроводження застрахованих по всьому світу здійснюється Міжнародною компанією з асистансу та врегулювання збитків, з якою страховик уклав відповідну угоду.

Страхова сума встановлюється за домовленістю страховика і страхувальника, з врахуванням країни тимчасового перебування, до якої прямує застрахована особа, та вимог дипломатичних представництв іноземних країн.

Страховий платіж розраховується в залежності від страхової суми, строку поїздки, обраної програми (умов) страхування, віку застрахованої особи, мети поїздки, та інших факторів.

 

Ми можемо запропонувати укладання договорів страхування (полісів):

● без врахування франшизи у разі настання страхового випадку;

● на декілька поїздок за одним полісом («мультивіза»);

● з врахуванням здійснення трудової діяльності або занять небезпечними видами спорту, активного відпочинку;

● зі зменшенням страхового платежу в залежності від кількості одночасно застрахованих осіб.