Відомості про учасників ТДВ «СК «Київ Ре», які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи:

№ з/п

Повне найменування юридичних осіб – учасників

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження юридичних осіб – учасників

Частка учасників в статутному капіталі заявника, %

1

Юридичні особи

-

-

-

1.1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТУАРНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"

33348406

04071 м. Київ, вул. Оболонська, буд. 7

63,4680

1.2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТУС КОНСАЛТ"

33397647

01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 38

14,45

1.3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНКІЛБРОК"

33348376

04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 6

22,0820