Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками ТДВ «СК «Київ Ре» (які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансовой установи).

№ з/п

Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %

1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТУС КОНСАЛТ"

Моргунова Галина Костянтинівна

100

2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНКІЛБРОК"

Моргунова Галина Костянтинівна

50

3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНКІЛБРОК"

Яковчук Віталій Димитрович

50

4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТУАРНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"

Мельник Юрій Петрович

100