Страхування майна

Застрахувати можна такі види майна:

● будівлі, споруди виробничого та невиробничого призначення;

● оздоблення нерухомості;

● устаткування, виробничі машини та механізми;

● товари в обігу, товари (матеріали) на складі, готова продукція;

● електронна техніка, а також

● будівельно-монтажні роботи

 

Страховими ризиками є вогневі ризики та ризики стихійних явищ, а також аварії систем, вплив сторонніх предметів, протиправні дії третіх осіб.

Страховими випадками є пошкодження, знищення (загибель) або втрата застрахованого майна чи його частини за місцезнаходженням, визначеним в договорі страхування, внаслідок настання подій, передбачених договором страхування.

Страхова сума встановлюється виходячи з дійсної вартості майна на день укладення договору страхування. Розмір страхового платежу залежить від страхової суми (вартості майна), застрахованих ризиків та деяких інших факторів.

 

Ми можемо запропонувати укладання договорів страхування:

● орендованого майна;

● майна, що знаходиться в іпотеці (заставі);

● об’єкта будівництва, будівельних машин, будівельних матеріалів, спорядження;

● зі сплатою страхового платежу частинами.