Страхування від нещасних випадків на транспорті (обов’язкове)

Застрахованими можуть бути водії транспортних підприємств незалежно від форм власності та видів діяльності, які безпосередньо зайняті на транспортних перевезеннях.

Страхові випадки: загибель або смерть Застрахованого внаслідок нещасного випадку на транспорті; одержання Застрахованим травми внаслідок нещасного випадку на транспорті при встановленні йому інвалідності; тимчасова втрата Застрахованим працездатності внаслідок нещасного випадку на транспорті.

Страхова сума на кожного застрахованого водія 102 000, 00 грн.

Страховий тариф - до 0,18% страхової суми.

Страхові виплати: у разі загибелі або смерті Застрахованого – сім’ї загиблого Застрахованого або його спадкоємцю - 100% страхової суми; у разі одержання Застрахованим травми при встановленні йому інвалідності І, ІІ, ІІІ групи – відповідно 90%, 75%, 50% страхової суми. у разі тимчасової втрати Застрахованим працездатності – за кожну добу 0,2% страхової суми, але не більше 50% страхової суми.

 

Ми можемо запропонувати:

● укладання договорів страхування, дія яких поширюється за межі України на час здійснення поїздки;

● страхування пасажирів на транспорті шляхом укладання агентських угод відповідно до чинного законодавства.