Страхування відповідальності

Страховими ризиками є: ненавмисне нанесення будь-якими діями або бездіяльністю Страхувальника шкоди життю, здоров’ю, працездатності, майну третіх осіб внаслідок виникнення пожежі, вибуху, аварії, побутового або аварійного витоку води із водопровідної, каналізаційної чи теплової мережі, руйнації конструктивних елементів будівлі (споруди) та декоративних елементів приміщення, падіння дерев та інших предметів, падіння людини на слизькій підлозі через погане освітлення, захаращення проходів, ураження електричним струмом, нанесення тілесних пошкоджень іншою особою (включаючи навмисне убивство), а також внаслідок інших подібних, які не увійшли в перелік, подій, що призвели до функціонального розладу здоров’я, тимчасової втрати працездатності, інвалідності або смерті Третьої особи чи до пошкодження, знищення або псування майна Третьої особи.

Страховим випадком є настання цивільної відповідальності Страхувальника при здійсненні Страхувальником діяльності, що визначена в договорі страхування, за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю, працездатності, що призвело до функціонального розладу здоров’я, тимчасової втрати працездатності, інвалідності або смерті Третьої особи, а також за шкоду, заподіяну майну Третіх осіб, що призвело до пошкодження, знищення або псування майна Третьої особи.

Діяльність Страхувальників – юридичних осіб, що полягає у виконанні робіт або наданні послуг, повинна бути передбачена статутними документами або зареєстрована іншим порядком відповідно до чинного законодавства України, а також підтверджена відповідними дозволами (ліцензіями) на здійснення такої діяльності у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Страхова сума встановлюється за домовленістю страховика і страхувальника з врахуванням особливостей виду діяльності страхувальника. Розмір страхового платежу залежить від страхової суми, ліміту відповідальності страховика за страховим випадком, інших факторів, що впливають на оцінку ризику.

 

 Ми можемо запропонувати:

● укладення договорів страхування відповідальності при здійсненні таких видів діяльності:

● виконанні будівельно-монтажних або ремонтних робіт;

● виконанні робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) небезпечних машин, механізмів;

● проведенні видовищних заходів (спортивні змагання, циркові вистави, шоу, ярмарки, виставки);

● проведенні культурно-розважальних заходів (концерти, дискотеки, т.п.);

● наданні послуг громадського харчування та дозвілля (ресторани, кафе, бари);

● наданні готельно-туристичних послуг (готелі, кемпінги, мотелі, санаторії, пансіонати);

● інших видів діяльності, які не суперечать чинному законодавству.