Cтрахування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (обов’язкове)

Перелік документів для отримання страхової виплати:

Від Cтрахувальника:

 1. Повідомлення про страховий випадок.

2. Договір страхування (поліс), примірник Страхувальника.

 3. Паспорт громадянина,  а  в  разі  його  відсутності -  інший документ,   яким   відповідно   до   законодавства   України  може посвідчуватися особа заявника.

 4. Посвідчення водія забезпеченого транспортного засобу, причетного до  ДТП. 

 5. Документи, які підтверджують, що заявник є власником або законним  володільцем   (користувачем)  забезпеченого  транспортного засобу на підставі  права власності (Свідоцтво про реєстрацію забезпеченого транспортного засобу),  господарського відання,  оперативного  управління, на основі договору оренди або правомірно  експлуатує транспортний засіб на інших законних підставах.

 6. Повідомлення з місця ДТП, складене спільно з Потерпілим, у разі наявності законних підстав («європротокол» - за формою відповідно до чинного законодавства).

 

Від Потерпілого:

 1. Повідомлення про страховий випадок.

2. Паспорт громадянина,  а  в  разі  його  відсутності -  інший документ,   яким   відповідно   до   законодавства   України  може посвідчуватися особа заявника.

3. Довідка про присвоєння одержувачу коштів ідентифікаційного номера платника податку (за умови його присвоєння), якщо заявником є фізична особа.

4. Посвідчення водія транспортного засобу, причетного до  ДТП.

5. Довідка ДАІ з місця ДТП.

6. Документ,  що  підтверджує  право  власності на пошкоджене майно на день скоєння  дорожньо-транспортної  пригоди (Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу). 

7. Документи, які підтверджують, що заявник  є  законним  володільцем  (користувачем) транспортного засобу на підставі  права господарського відання,  оперативного  управління, на основі договору оренди або правомірно  експлуатує транспортний засіб на інших законних підставах.

8. Документ,  що  посвідчує  право  заявника   на   отримання страхового відшкодування (довіреність,  договір оренди,  свідоцтво про право на спадщину),  у разі якщо заявник не є  потерпілим  або його законним представником.

9. Документ, що підтверджує  розмір  збитку (автотоварознавче дослідження пошкодженого ТЗ, експертна оцінка, розрахунок-калькуляція, наряд -замовлення, рахунок-фактура, акт виконаних робіт від виконавця ремонтно - відновлювальних робіт тощо).

10. Повідомлення з місця ДТП, складене спільно з Страхувальником, у разі наявності законних підстав («європротокол» - за формою відповідно до чинного законодавства).

11. Свідоцтво  про смерть потерпілого - у разі вимоги заявника  про відшкодування шкоди, пов'язаної із смертю потерпілого.

12. Документи,   що   підтверджують   витрати   на   поховання  потерпілого,  - у разі вимоги заявника про відшкодування витрат на  поховання потерпілого;

13. Документи,  що  підтверджують  перебування  на   утриманні  потерпілого,    його    доходи    за   попередній   (до   настання дорожньо-транспортної пригоди) календарний  рік,  розміри  пенсій, надані  утриманцям внаслідок втрати годувальника,  - у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди у зв'язку із смертю годувальника.

14. Рішення   суду - у  разі  якщо  спір  про  здійснення  страхового  відшкодування  розглядався   в   судовому порядку.

15. Рішення  суду, що набрало законної сили, якщо дорожньо-транспортна пригода розглядається в  цивільній, господарській   або  кримінальній  справі.

 


Заява – повідомлення Страхувальника про страховий випадокdocument 

 

 

Заява- повідомлення Потерпілого про страховий випадокdocument

 

 

Пояснювальна запискаdocument