Медичне страхування

Перелік документів для отримання страхової виплати: 

Для відшкодування витрат на медичні заходи 

1. Заяву на здійснення Страхової виплати із зазначенням повних реквізитів банківського рахунку Застрахованої особи;

2. Копію документа, що ідентифікує Застраховану особу (паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України);

3. У випадку, коли Застрахованою особою є неповнолітня дитина, надається копія свідоцтва про народження Застрахованої особи та копія документа, що ідентифікує особу одного з батьків, опікуна чи піклувальника Застрахованої особи;

4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

5. Довідку лікаря із зазначенням дати звернення, повного діагнозу, переліку медичних послуг, призначених у зв‘язку із даним захворюванням, завірену печаткою медичної установи;

6. Оригінал фінансового документу (фіскальний чек, квитанцію до прибуткового касового ордеру або банківську квитанцію) про оплату вартості отриманих послуг;

7. Акт виконаних робіт з детальним описом отриманих послуг;

  8. Копії ліцензії та свідоцтва платника податку медичного чи іншого закладу, що надав послуги Застрахованій особі – окрім державних і відомчих закладів. 
 Для відшкодування витрат на лікарські засоби та медичні матеріали

 

    1. Заяву на здійснення Страхової виплати із зазначенням повних реквізитів банківського рахунку Застрахованої особи;

2. Копію документа, що ідентифікує Застраховану особу (паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України);

3. У випадку, коли Застрахованою особою є неповнолітня дитина, надається копія свідоцтва про народження Застрахованої особи      та копія документа, що ідентифікує особу одного з батьків, опікуна чи піклувальника Застрахованої особи;

4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

5. Довідку лікаря із зазначенням дати звернення, повного діагнозу, переліку лікарських засобів та/або медичних матеріалів, призначених у зв‘язку із даним захворюванням, завірену печаткою медичної установи;

6. Оригінал фінансового документу (фіскальний чек, квитанцію до прибуткового касового ордеру або банківську квитанцію) про оплату вартості лікарських засобів та/або медичних матеріалів, датованого не пізніше 3 діб з дати настання страхового випадку;

7.  Якщо лікарські засоби та/або медичні матеріали було придбано для лікування Застрахованої особи в стаціонарному медичному закладі, додатково надається виписка з медичної карти стаціонарного хворого з переліком призначених  лікарських засобів та/або медичних матеріалів,  необхідних для проведення курсу лікування.

  8. Копії ліцензії та свідоцтва платника податку медичного чи іншого закладу, що надав послуги Застрахованій особі – окрім державних і відомчих закладів.

 

Заява для відшкодування медичних витратdocument